s
cat

uk

 


 
Frederic Viñals i Yscla
6 de gener de 1913 - 22 de gener de 2012

Barcelona, Barcelonès

Pintor
Autodidacte. Començà la seva activitat els anys trenta, relacionant-se amb els casals i grups artístics del Poblenou,Sant Martí de Provençals i Sant Andreu.
Ja aleshores restà fixada la seva personalitat artística i la seva decidida inclinació pel paisatgisme, que tractà a la manera pleinairista, directament influïda per l’impressionisme. Participà habitualment en certàmens i exposicions col·lectives i a partir dels anys setanta exposà regularment de forma individual.

(Gran Enciclopèdia Catalana)

Ressenya

De l’artista pintor Frederic Viñals sempre s’ha dit que va ser autodidacte, però això no vol pas dir que no tingués formació, ans al contrari. Al llarg de la seva vida va seguir mestratges (Llotja, Sant Lluc, influències personals de Mir, Calsina, Francesc Serra, Pere Marra, Frederic Lloveras, etc.) que li interessaven i li permetien millorar les seves capacitats expressives. Però no va viure mai de la pintura,entesa com a font principal d’ingressos.
Més aviat diria jo que va ser un exemple més d’aquells a qui la Guerra Civil va escapçar una possible i brillant carrera artística.
Va fer exposicions,va visitar moltes sales d’art, va pintar molt al llarg de la seva vida, però no es va moure mai pels cenacles artístics de l’època, si exceptuem el Real Cercle Artístic. Era conegut, valorat, però no formava part del món públic i publicat de la pintura catalana del seu estil i la seva època.
Adscrit a l’escola paisatgista catalana, en l’ample ventall impressionista, assolí una notable tècnica i sensibilitat en la plasmació de la llum a través del color, la qual cosa podem admirar en aquesta mostra de la seva obra.

Pep Vinyals, Barcelona.